• Posts
  • Followers
  • Following
  • Share
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" ปิดออเดอร์ก่อนนะคะ คิวยาวเป็นหางว่าวเลย 😫
❄❄❄
#คุ

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" ปิดออเดอร์ก่อนนะคะ คิวยาวเป็นหางว่าวเลย 😫 ❄❄❄ #คุกกี้รอยัลไอซิ่ง #handmade #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 15 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" วนไปถึงสิ้นปี ยาวๆ ไป  ส่งได้ทั่วประเทศน๊าาาาาา
❄❄

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" วนไปถึงสิ้นปี ยาวๆ ไป ส่งได้ทั่วประเทศน๊าาาาาา ❄❄❄ #คุกกี้รอยัลไอซิ่ง #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 15 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" วนไปถึงสิ้นปี ยาวๆ ไป ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ สู้ว้อย

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" วนไปถึงสิ้นปี ยาวๆ ไป ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ สู้ว้อย!!! 😍 ส่งได้ทั่วประเทศน๊าาาาาา ❄❄❄ #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 20 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" ธีมคริสมาสต์วนไป ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ ส่งได้ทั่วปร

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" ธีมคริสมาสต์วนไป ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ ส่งได้ทั่วประเทศน๊าาาาาา ❄❄❄ #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 24 8
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" ธีมคริสมาสต์วนไป ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ ส่งได้ทั่วปร

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" ธีมคริสมาสต์วนไป ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ ส่งได้ทั่วประเทศน๊าาาาาา 🍪🌲🎁🎄🎅 #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 17 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" ต้อนรับคริสมาสต์. ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ ส่งได้ทั่วป

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" ต้อนรับคริสมาสต์. ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ ส่งได้ทั่วประเทศน๊าาาาาา 🍪🌲🎁🎄🎅 #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 15 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" ต้อนรับคริสมาสต์. 🍪🌲🎁🎄🎅
#cookies 
#royalicing

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" ต้อนรับคริสมาสต์. 🍪🌲🎁🎄🎅 #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 14 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" ต้อนรับคริสมาสต์. ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ ส่งได้ทั่วป

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" ต้อนรับคริสมาสต์. ออเดอร์ตามมาอีกเพียบ ส่งได้ทั่วประเทศน๊าาาาาา 🍪🌲🎁🎄🎅 #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 7 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" ต้อนรับคริสมาสต์. 🍪🌲🎁🎄🎅
#cookies 
#royalicing

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" ต้อนรับคริสมาสต์. 🍪🌲🎁🎄🎅 #cookies #royalicing #merrychristmas #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 12 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" 
#cookies 
#royalicing 
#tiedye
#joonniebobdessert

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" #cookies #royalicing #tiedye #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 13 1
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" 
รับเขียนชื่อบนคุกกี้นะจ้ะ 😙
#gift
#chismas 
#coo

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" รับเขียนชื่อบนคุกกี้นะจ้ะ 😙 #gift #chismas #cookies #royalicing #tiedye #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 17 0
joonniebob. \"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง\" 
#cookies 
#royalicing 
#tiedye
#joonniebobdessert

"คุกกี้รอยัลไอซิ่ง" #cookies #royalicing #tiedye #joonniebobdessert #joonniebobhomemade #joonniebobbakery

Share 18 0
joonniebob. ดึ๋งๆๆๆๆ 😂

ดึ๋งๆๆๆๆ 😂

Share 33 0
joonniebob. รอบนี้ปรับสูตรนิดหน่อยละลายในปากกันเลยทีเดียวววววว เชียววววว 😃

#joon

รอบนี้ปรับสูตรนิดหน่อยละลายในปากกันเลยทีเดียวววววว เชียววววว 😃 #joonniebobhomemade #joonniebobchocolate #joonniebobbakery

Share 10 0
joonniebob. เหนื่อยนักก็พักก่อนzzz😹
#เรโทร
#thebodyguard
#cat #cats #pet #pets #f

เหนื่อยนักก็พักก่อนzzz😹 #เรโทร #thebodyguard #cat #cats #pet #pets #fat #big #bigcat #persiancat #joke #strong #catstagram #we #its #family #lazy #thailand #name #retro

Share 16 0
joonniebob. \"แพนงหมู\" 🐖🐖🐖 #joonniebobhomemade 
#joonniebobkitchen 
#thaifood

"แพนงหมู" 🐖🐖🐖 #joonniebobhomemade #joonniebobkitchen #thaifood

Share 15 3