(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
roman_macani_137074. #پارت_شصت_و_دو
افتادیم به سرفه..رهام کنار دستم بود و دوتا محکم کوبید ت

#پارت_شصت_و_دو افتادیم به سرفه..رهام کنار دستم بود و دوتا محکم کوبید تو کرم،یه لحظه احساس کردم ریه م کنده شد اومد تو دهنم -آییی وحشی..(رو کردم به دنیا)..جهان بیخیال شو..حال داریا... +آره،حال دارم..پاشین آماده شین بریم امیر+دنیا بیخیال +نچ..پاشین دیگه..رهام تو هم خیلی وقته نرفتی دیدن مامان و بابات..(همگی نگاش کردیم،پاشو کوبید رو زمین)پاشید دیگه -دنیااا..تروخدا،امروز نه +نخیر و رفت تو اتاق تا آماده بشه..لیوان چایی رو برداشتم و رفتم تو اتاقم،یه شلوار و بلیز مشکی پوشیدم و پالتوی خردلی رنگ بلند و کیف و شال مشکی و بوت ها مشکی،یه آرایش خیلی ساده هم کردم و اومدم بیرون..همگی دم در منتظر بودن..به جرعت میتونم بگم دارم میمیرم از استرس،بعد از این همه وقت یهو رو زدن بهشون خیلی سخته..رهام که رفت،ماهم سوار شدیم و رفتیم... #امیر زنگ در رو فشردم و کمی عقب رفتم،بدنم از استرس سرد شده بود.. رادا+خدایا خودت مواظبمون باش..بعد از چهار سال داریم میایم دنیا+حالا انگار چیکار میخواین بکنین..یه معذرت خواهی دیگه دستشو به آرومی فشردم و سنگ ریزه ی جلوی پام رو شوت کردم،در به آرومی باز شد و چهره ی مامان نمایان شد... #رادا اشک تو چشمام جمع شده بود،چقدر مامانم تغییر کرده بود..چقدر عوض شده بود +رادا..امیر... دست دنیا رو ول کردم و رفتم تو بغل مامان و زدم زیر گریه..

Share 10 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
hamid.45.reza. حرف شو نزنید عمل کنید

#آسیا#جهانی#کیک بوکسینگ #واکو #رادا#هدف#تلاش#کو

حرف شو نزنید عمل کنید #کیک بوکسینگ #واکو #تمرین 😃

Share 114 31
sadeghi.architecte_ax_. سالن زیبایی رادا
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی
طراحی نظارت و اجرا : آتل

سالن زیبایی رادا اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی طراحی نظارت و اجرا : آتلیهAX @ax_memar @toghi.architecte_ax_ @karimi.architect_ax_ #سالن #طراحی #سالن

Share 33 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی 🍷 قلم زنی روی مس(کار دست) قابل سفارش در اندازه ی دلخواه #رادا #قلمزنی_مس #قلم_زنی #هدیه_سفارشی #هنر_دست_ساز #هدیه_ویژه #هدیه_ماندگار #هدیه_دستساز #ghalamzani #کادو

Share 17 1

طرح زیبایی از استاد فرشچیان قلمزنی روی مس(کار دست) ابعاد مس 12×17 قابل سفارش در اندازه ی دلخواه #رادا #قلمزنی #هنردست #هدیه_خاص #هدیه_دست_ساز #هدیه #هدیه_ویژه #هدیه_ماندگار #ghalamzani #ghalam_zani

Share 15 0

سوره ی توحید 📘 قلم زنی روی مس(کار دست) قابل سفارش در اندازه ی دلخواه #رادا #قلمزنی #هنردست #هنر_دست_ساز #هدیه_خاص #هدیه_هنری #هدیه_سفارشی #هدیه_ویژه #ghalamzani #کادو

Share 13 3

دوش می آمد و رخساره برافروخته بود تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود📖 قلم زنی روی مس(کار دست) ابعاد مس 7/5×16 قابل سفارش در اندازه های دلخواه #رادا #قلمزنی #قلم_زنی #هدیه_خاص #هدیه_دست_ساز #هدیه #هدیه #هدیه_هنری #هدیه🎁 #هدیه_متفاوت #هدیه_ویژه #هنردست #هنر #هنر_دست #هنر_ایرانی #هنر_دست_ساز #ghalamzani #ghalam_zani #کادو

Share 13 5

سوره ی توحید📘 قلم زنی روی مس(کار دست) ابعاد مس 12×40 قابل سفارش در اندازه ی دلخواه قیمت با توجه به اندازه ی سفارش داده شده #رادا #قلمزنی_مس #قلمزنی #خلاقیت_های_جالب #خلاقیت_هنری #هدیه_خاص #هدیه_نفیس #هدیه #هدیه_دست_ساز🎁 #هدیه_ویژه #هدیه_ماندگار #هدیه_سفارشی #هنردست #هنر #هنر_دست #هنرایرانی #ghalamzani #کادو

Share 13 6
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});