(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
robert68amny. \"Ik geloof dat wat er elke dag gebeurt, en wat voor soort mensen ik on

"Ik geloof dat wat er elke dag gebeurt, en wat voor soort mensen ik ontmoet, is gepland door God." "Waarom leven we? Hoe moeten we leven? Wie domineert deze wereld en wie heeft de mens geschapen?" 📖📖📖 Deel meer: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”(Filippenzen 4:6-7)  #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_werel

Share 11 0
robert68amny. Alleen God heeft de mensheid het meest lief. Gelukkig weekend voor vri

Alleen God heeft de mensheid het meest lief. Gelukkig weekend voor vrienden, God zegene je. Het regent vandaag , het wordt een beetjes fris, zorg goed voor uzelf, prettig weekend! Broers en zusters,ik deel wat woorden van God met je. 📖📖📖 God zelf, de unieke X God is de levensbron voor alle dingen (IV) Deel drie Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/videos/God-Himself-x-part-three-word.html #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd

Share 13 0
robert68amny. 📖📖📖 Gods woorden in deze video zijn van het boek ‘Het Woord verschi

📖📖📖 Gods woorden in deze video zijn van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ De inhoud van deze video: Het lot van de mens wordt bepaald door zijn houding ten opzichte van God Het uitgangspunt om God te vrezen is Hem als God behandelen Die mensen die niet door God worden erkend Woorden van vermaning  Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/videos/know-God-s-disposition-part-five-word.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld

Share 11 0
robert68amny. 📖📖📖 Almachtige God zegt: “In het verleden streefden velen met mense

📖📖📖 Almachtige God zegt: “In het verleden streefden velen met menselijke ambities en opvattingen, en voor de hoop van de mens. Deze dingen zullen nu niet worden besproken. Het is belangrijk dat je een praktische manier vindt om je status voor God te behouden en om gaandeweg de ketenen van Satans invloed te verbreken, zodat je door God gewonnen kan worden en op aarde het leven mag leiden dat God van je vraagt. Dit alleen kan het verlangen van God vervullen.” Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/videos/viewpoint-believers-ought-to-hold-word.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld

Share 9 0
robert68amny. 📖📖📖📖 Gods woorden in deze video zijn van het boek ‘Het Woord versc

📖📖📖📖 Gods woorden in deze video zijn van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ De inhoud van deze video: Jobs bestendige integriteit beschaamt Satan en laat hem in paniek op de vlucht slaan Jobs liefde voor Gods weg gaat alles te boven Te midden van extreem lijden realiseert Job zich werkelijk Gods zorg voor de mensheid Nog een manifestatie van Jobs vrees voor God en mijden van kwaad is zijn verheffing van Gods Naam in alle dingen De vele misvattingen van de mensen over Job Job vervloekt zijn geboortedag, omdat hij niet wil dat God door hem pijn lijdt Job verslaat Satan en wordt in Gods ogen werkelijk mens  Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-work-ii-part-four-2-word.html #gebed #bijbel #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld

Share 7 0
robert68amny. Goedemorgen, Broeders en zusters in Christus. wens iedereen een mooie

Goedemorgen, Broeders en zusters in Christus. wens iedereen een mooie dag. ik deel graag Gods woorden met u! 📖📖📖📖 Gods woorden ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II Vervolg van deel vier’  Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-work-ii-part-four-2-word.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld

Share 10 0
tinali.smile.87. Almachtige God zegt:\"Mijn naam breidt zich uit naar alle religies, all

Almachtige God zegt:"Mijn naam breidt zich uit naar alle religies, alle lagen van de bevolking, alle naties en alle gezindten. Dit is mijn werk dat op een ordelijke manier gedaan wordt, in nauw met elkaar verbonden schakels; het gebeurt allemaal naar mijn wijze plan. Ik zou alleen willen dat jullie met elke stap vooruit zouden kunnen komen, terwijl je nauwgezet mijn voetstappen volgt."uit:'Hoofdstuk 65 - Het Woord verschijnt in het vlees' ______________________ 💖📖📖 http://pesc.pw/EAZX4 —————————————— #bijbelwoord #Bijbeltekst #Dagelijksbrood #Oudetestament #Lovequotes #Jezus #Genade #Geloof #Hoop #Liefde #God #Jezus #De_kerk #Evangelie #Profeet #Bijbel #Christendom #Redding #De_bijbel #Kerkisolfej2018 #Bidden #Lord #Leven #Religieuze #Tijdperk #Religie #Jehova #Profeet #Christendom

Share 11 0
tinali.smile.87. “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. ”(Mat.22:14) “ze

“Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. ”(Mat.22:14) “zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg....en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. ...alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt;Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden."(Mat.13:24-25、30、 40-42、47-50)

Share 17 1
tinali.smile.87. Veel mensen in gevestigde religies denken dat als ze hun zonden hebben

Veel mensen in gevestigde religies denken dat als ze hun zonden hebben bekend en boete hebben gedaan nadat ze in de Heer zijn gaan geloven, ze zeker zullen worden verlost en door Zijn genade worden gered. Wanneer de Heer komt, zal Hij hen rechtstreeks naar het hemelse koninkrijk voeren en kan Hij onmogelijk het werk van zuivering en redding verrichten. Laat deze visie zich rijmen met het feitelijke werk van God? In de Bijbel staat: “Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14). God zegt: “Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk in jou werken door je te veranderen en te zuiveren. Als je alleen verlost bent, zul je niet in staat zijn om heiligheid te verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God” (Het Woord verschijnt in het vlees). ———————————————— 🎬🔗film kijken https://nl.godfootsteps.org/videos/ticket-to-kingdom-of-heaven.html ———————————————— #Vandaag_draait_er_een_goede_film. #Bijbelse films #Alles_over_GOD #God #Jezus #De_kerk #Evangelie #Profeet #Bijbel #Christendom #Redding #De_bijbel #Kerkisolfej2018 #Bidden #bijbelwoord #Bijbeltekst #Dagelijksbrood #Oudetestament #Jezus #Here_Jezus #Bijbel #Leven #Religieuze #Tijdperk #AlmachtigeGod #Christelijke #Kruis #Onsterfelijkheid #Waarheid #Wijsheid #Evangelie #Veroveren

Share 17 0
tinali.smile.87. De grootste wens van ons, gelovigen in de Heer, is om de terugkeer van

De grootste wens van ons, gelovigen in de Heer, is om de terugkeer van de Heer te vieren, om in het hemelse koninkrijk te worden geleid en de belofte en zegeningen van God te ontvangen. De meeste mensen geloven dat wanneer de Heer terugkeert, wij in de lucht worden getild om de Heer te ontmoeten. Maar in de Bijbel staat geschreven dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen van de hemel. “Gods woonplaats is onder de mensen”, “De wereldse koninkrijken zijn de koninkrijken van onze Heer en van Zijn Christus geworden”. Is het hemelse koninkrijk in de lucht of op aarde? Hoe zal de Heer de heiligen naar het hemelse koninkrijk geleiden wanneer Hij terugkeert? ———————————————— 🎬🔗Nog meer bekijken https://nl.kingdomsalvation.org/videos/where-exactly-heavenly-kingdom.html ———————————————— #Vandaag_draait_er_een_goede_film. #Bijbelse_films  #Alles_over_GOD #Hallelujah #Geloof #Jehova #God #Jezus #De_kerk #Evangelie #Profeet #Bijbel #Christendom #Redding #De_bijbel #Kerkisolfej2018 #Bidden #bijbelwoord #Bijbeltekst #Dagelijksbrood #de_emotie #zorg_voor #het_lot #de_afhankelijkheid #het_vertrouwen #de_film #het_geluk #de_warmte #echt_thuis #de_genade

Share 10 0
mabelmatizclub. 🌟Mabel Matiz, bu akşam 20:30'da İzmir Mustafa Kemal Spor Salonu'nda s

🌟Mabel Matiz, bu akşam 20:30'da İzmir Mustafa Kemal Spor Salonu'nda sevilen şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak... 🎤🎶🎻🎺🎷🎸💖😇🌟 @mabelmatiz #mabelmatiz #maya #mayatour #mabelmatizkonseri #mabelmatizclub #izmir #konser #kerkisolfej2018 #biletix #kralpop

Share 59 0
robert68amny. 🌺🌹📖📖📖 Fijne avond,allemaal , ik deel graag Gods woorden met u! 
G

🌺🌹📖📖📖 Fijne avond,allemaal , ik deel graag Gods woorden met u! Gods woorden ‘De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie’  Almachtige God zegt: “Vanaf de schepping van de wereld tot op heden heeft de Geest van God dit grootse werk in gang gezet en bovendien heeft Hij ander werk in andere tijdperken en andere naties verricht. De mensen uit de verschillende tijdperken zien een andere gezindheid van Hem, wat van nature onthuld wordt door de verschillende werken die Hij verricht. Hij is God, vervuld van mededogen en barmhartigheid; Hij is het zoenoffer voor de mens en de herder van de mens; maar Hij is ook het oordeel, de tuchtiging en de vloek van de mens. Hij kon de mens tweeduizend jaar lang leiden bij zijn leven op aarde en Hij kon ook de verdorven mens van zijn zonde verlossen.  Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/videos/complete-significance-of-incarnation-word.html #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld @elkontwerp @nuborghcollegeveluvine @heidibijleveld @han_willems @eva_markerink

Share 7 1
robert68amny. 📖📖📖 Almachtige God zegt: “Vanaf het moment dat je huilend ter werel

📖📖📖 Almachtige God zegt: “Vanaf het moment dat je huilend ter wereld komt, begin je je taak uit te voeren. Je neemt je rol aan in Gods plan en binnen Gods ordening. Je begint aan de reis van het leven. Wat je achtergrond ook is, of wat de reis die voor je ligt ook is, niemand kan ontkomen aan de orkestratie en de regeling die de Hemel in petto heeft en niemand is meester over zijn eigen lot. Alleen Hij, die regeert over alle dingen is tot dergelijk werk in staat. Vanaf de dag dat de mens is ontstaan, is God standvastig geweest in Zijn werk, in Zijn management van dit universum en de richting die Hij geeft aan de verandering en beweging van alle dingen.” Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/God-is-the-source-of-mans-life.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld @carel_024 @brasserie_kakelbont @alireza_naderi1356 @berrie.u_020  @albertde.boer

Share 5 0
robert68amny. 📖📖📖 Almachtige God zegt: “Nu jullie God willen kennen en liefhebben

📖📖📖 Almachtige God zegt: “Nu jullie God willen kennen en liefhebben, moeten jullie lijden doorstaan en geraffineerd worden. Daarnaast moeten jullie een prijs betalen. Geen les gaat dieper dan van God te leren houden en je kunt zeggen dat de les die men leert van een leven van geloof is hoe je van God moet houden. Dat wil zeggen: als je gelooft in God, moet je van Hem houden. Als je alleen in God gelooft, maar niet van Hem houdt, de kennis van God niet hebt verkregen en nooit van God hebt gehouden met een waarachtige liefde die vanuit je binnenste komt, dan is je geloof in God vruchteloos. Als je in God gelooft, maar niet van Hem houdt, dan leef je tevergeefs en dan leid je het meest armzalige leven dat er bestaat.” Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/loving-God-truly-believing-in-God.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld  @ceesnoordermeer @mozaiek0318 @bodhi_keijser27 @robertjandeschilder  @maritzcornelius

Share 7 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
robert68amny. 📖📖📖📖 Almachtige God zegt: “De weg van het leven is niet iets dat i

📖📖📖📖 Almachtige God zegt: “De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het leven alleen van God kan komen, dat wil zeggen, alleen God Zelf bezit het wezen van het leven, er is geen weg van het leven zonder God Zelf en dus is alleen God de bron van leven en de altijd stromende bron van levend water van leven. Vanaf het moment dat Hij de wereld schiep, heeft God veel werk verricht met betrekking tot de vitaliteit van het leven, heeft Hij veel werk verricht dat leven geeft aan de mens en heeft een grote prijs betaald zodat de mens het leven kan verkrijgen, want God Zelf is het eeuwige leven en God Zelf is de weg waardoor de mens is opgestaan uit de dood. God is nooit afwezig in het hart van de mens en leeft te allen tijde onder de mensen. Hij was de drijvende kracht van het leven van de mens, het fundament van het bestaan van de mens en een rijke waarborg voor het bestaan van de mens vanaf zijn geboorte. Hij zorgt ervoor dat de mens herboren wordt en stelt hem in staat om volhardend in zijn rol te leven, welke dat ook zij.” Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/Christ-give-way-of-eternal-life.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld @liannelimburg @ingridcarpediem @dagelijkse_bijbelteksten @jeroenvanloon69 @hetgoedenieuws

Share 9 0
robert68amny. 📖📖📖 Almachtige God zegt: “In het Tijdperk van Genade bereidde Johan

📖📖📖 Almachtige God zegt: “In het Tijdperk van Genade bereidde Johannes de weg voor Jezus. Hij kon niet het werk van God Zelf doen en vervulde slechts de taak van een mens. Johannes was wel de voorloper van de Heer, maar hij kon God niet vertegenwoordigen; hij was slechts een mens die door de Heilige Geest werd gebruikt. Na de doop van Jezus “daalde de Heilige Geest als een duif op Hem neer.” Hij begon toen Zijn werk, dat wil zeggen: Hij begon aan de bediening van Christus. Daarom nam Hij de identiteit van God aan, want Hij kwam van God. Hoe Zijn geloof hiervoor ook was — soms zwak misschien, of soms sterk — dat hoorde allemaal bij het normale mensenleven dat Hij leidde vóór Zijn bediening. Na Zijn doop (dat wil zeggen zalving), rustten de macht en de glorie van God meteen op Hem, en zo begon Hij aan Zijn bediening. Hij kon tekenen en wonderen verrichten, en Hij had macht en gezag, want Hij werkte direct namens God Zelf; Hij deed het werk van de Geest in Zijn plaats en verwoordde de stem van de Geest.” Deel meer: https://nl.kingdomsalvation.org/mystery-of-incarnation-1.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven  @anoniem1998543 @volgerspunt @tristn_kunnenan @robenluiten  @ruben_de_wal

Share 9 0
robert68amny. 📖📖📖 Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het

📖📖📖 Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en geschreven woorden en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben troebel water is dat al duizenden jaren stil heeft gestaan, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt.” Deel meer: https://nl.kingdomsalvation.org/videos/Christ-give-way-of-eternal-life-word.html #Jehov #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #eindevan_de_wereld @dijkmanjulian @zwartepieten_mag_wel @sanderduchateau @lars_weerkampextreme

Share 14 0
robert68amny. 📖📖📖📖 Almachtige God zegt: “Om de Heer te kunnen dienen volgens Zij

📖📖📖📖 Almachtige God zegt: “Om de Heer te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen Hij vreugde vindt en welk soort Hij verafschuwt, welk soort mensen Hij vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om Hem te dienen. Dit moeten jullie je in ieder geval eigen maken. Verder is het belangrijk dat jullie inzien wat het doel van Gods werk is en welk werk Hij op dit moment wil doen. Als jullie dat eenmaal begrijpen, kunnen jullie geleid door Zijn woorden binnentreden en de opdracht op je nemen die Hij aan jullie toevertrouwt. Als jullie Gods woorden eenmaal in de praktijk hebben ervaren en Zijn werk werkelijk begrijpen, zijn jullie toegerust om Hem te dienen. En terwijl jullie Hem dienen, opent Hij de ogen van jullie ziel, zodat jullie een nog duidelijker en beter begrip van Zijn werk krijgen. Als je binnentreedt in die werkelijkheid, wordt je ervaring nog diepgaander en echter. Ieder van jullie die dat heeft ervaren, kan zich door alle kerken heen bewegen om zijn broeders en zusters te ondersteunen, zodat jullie jezelf kunnen verbeteren door van elkaar te leren en een dieper inzicht vinden in jullie ziel. Pas als jullie dit hebben bereikt, kunnen jullie God dienen volgens Zijn wil en door Hem te dienen vervolmaakt worden.” Deel meer: https://nl.kingdomsalvation.org/videos/serve-in-harmony-with-God-s-will-word.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld @dannyrijvers @rutger_hagenbeek @ben_dekker_90 @lisa_de_bakker  @ceeskoppens

Share 13 0
robert68amny. 🌺🌹📖📖 Het regent vandaag , het wordt een beetjes fris, zorg goed vo

🌺🌹📖📖 Het regent vandaag , het wordt een beetjes fris, zorg goed voor uzelf, prettig weekend! Broers en zusters,ik deel wat woorden van God met je. The Seven Thunders Peal—Prophesying That the Kingdom Gospel Shall Spread Throughout the Universe  Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/videos/the-seven-thunders-peal-word.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld @pieterbarnard2 @geloofstoerusting @namwanjejovi @grootsfotografie  @sien_rooymans

Share 8 2
seus_medya. Kerki ve Solfej’in düzenlediği konserler kapsamında Mabel Matiz, 19 Oc

Kerki ve Solfej’in düzenlediği konserler kapsamında Mabel Matiz, 19 Ocak’ta İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda sevenleriyle buluşuyor. @kerkionline @solfejorganizasyon @mabelmatiz #müzik #kerki #solfej #solfejorganizasyon #kerkisolfej2018 #müzik #eglence #instamusic #instalove #instagood instastyle #instacool #müzik #konser #sahne #performans #musically #music #concert #performances #instaconcert #cold #weather #sky #white #ice #seusmedyailetişim

Share 28 1
paula_heb_god_voor_altijd_lief. I
Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je pli

I Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je plicht te vervullen. In het plan, de ordening van God neem jij je rol aan, en begint de reis van het leven. Wat je achtergrond ook is of de reis die voor je ligt, niemand kan ontsnappen aan de orkestratie en het arrangement van de hemel, en niemand hier beheerst het lot, want alleen Hij die over alle dingen heerst kan dat aan. II Sinds de dag dat de mens ontstond, deed God Zijn werk met evenwicht, beheerde dit universum en deed alles veranderen en bewegen. Zoals alles wat bestaat, ontvangt de mens stil, onwetend de voeding van de zachtheid, regen, de dauw van God. Zoals alles wat bestaat, leeft de mens onbewust door Gods hand. Het hart en de geest van de mens worden in Gods hand gehouden, geheel het leven van de mens leeft in de ogen van God. Ongeacht of je dit gelooft of niet, alle dingen, levend of dood, zal roeren, veranderen, vernieuwen en verdwijnen naar Gods gedachtegoed. Dit is hoe onze God heerst over alle dingen. uit 'Het Woord verschijnt in het vlees' 🎵 https://nl.kingdomsalvation.org/how-God-rules-over-all-things.html _____________________________________ #Jezus #God #de_kerk #Evangelie #bijbel #Dutch_Gospel_Music #Christendom #Redding #kerkisolfej2018 #hallelujah #geloof #Gefeliciteerd #Christian #mooie #muziek #poëzie #JezusChristus #Zingt #Holland #liedjes #Macht #psalmen #kingdomsalvationnl #leven #familie #Gospel_muziek #beste_muziek #Geweldige

Share 9 0
paula_heb_god_voor_altijd_lief. De beste christelijke muziek 2018 ‘Getuigenis van het leven’ Christene

De beste christelijke muziek 2018 ‘Getuigenis van het leven’ Christenen hebben God lief tot de dood 🎬🎤 https://nl.kingdomsalvation.org/videos/lifes-testimony.html "Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd." uit Het Woord verschijnt in het vlees Verroer je niet! Politie! Vervloekt! Deze keer moet je acht of tien jaar naar de gevangenis. We zullen zien of je dan nog in God gelooft! Misschien word ik op een dag opgepakt en vervolgd door de CCP. Ik weet diep in mijn hart dat dit omwille van rechtvaardigheid is. Als het leven dan in een oogwenk als een vlam uitdooft in mij zal ik nog steeds trots zeggen dat ik Christus van de laatste dagen heb geaccepteerd. Als ik de verbreiding van het evangelie van het koninkrijk niet kan zien zal ik toch steeds voor de mooiste wensen offeren. Als ik de dag dat het koninkrijk zal zijn verwezenlijkt niet zal zien, maar vandaag Satan te schande kan maken, dan zal mijn hart vervuld zijn van geluk en vrede. Gods woord verspreidt zich over de aarde en het licht heeft zich geopenbaard onder de mensen. Christus’ koninkrijk is ontstaan in tegenspoed. De duisternis is bijna voorbij, een rechtvaardige dageraad is gekomen. Tijd en werkelijkheid hebben getuigd van God. Misschien sterf ik als martelaar en kan ik niet langer getuigen van God, maar dan nog zal het evangelie van het koninkrijk worden verspreid door ontelbaar veel gelovigen. Hoewel ik niet weet hoe ver ik op deze hobbelige weg kan gaan, zal ik mijn godlievende hart offeren. Wij getuigen van Gods werk van de laatste dagen en voeren Zijn wil uit op aarde, en daarom zijn wij vereerd dat wij ons mogen wijden aan het verspreiden van de waarheid. " uit: 'Volg het Lam en zing een nieuw lied' #Jezus #de_kerk #God #Evangelie #bijbel #Christendom #Redding #kerkisolfej2018 #hallelujah #geloof #Jehova #Gefeliciteerd #Christian #religie #mooie #redder #muziek #poëzie #JezusChristus #Zingt #Holland #psalmen #Gospelmuziek #kingdomsalvationnl

Share 12 0
robert68amny. Gelukkig nieuwjaar in 2019,Ik heb gisteren een paar foto's gemaakt in

Gelukkig nieuwjaar in 2019,Ik heb gisteren een paar foto's gemaakt in Rotterdam.Deel hieronder plaatjes met jullie! Fijne avond,allemaal , ik deel graag Gods woorden met u! De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 @ingridcarpediem @dagelijkse_bijbelteksten @jeroenvanloon69 @het_dagelijks_woord @strijderboef93

Share 3 0
annahan6. Ik wens mijn vrienden een gelukkig weekend!

We zijn voor God gebracht

Ik wens mijn vrienden een gelukkig weekend! We zijn voor God gebracht. We eten en drinken Zijn woorden. De Heilige Geest verlicht, we begrijpen de waarheid die God spreekt. Rituelen van religie, afgeworpen, al die boeien. Niet beperkt door regels, onze harten bevrijd. En we zijn zo gelukkig als maar kan, levend in Gods licht, zo gelukkig als maar kan, levend in Gods licht. Dank en lof aan Almachtige God, die waarheid uit naar de hele mensheid. Dank en lof aan Almachtige God, we hebben een pad te veranderen, en ons vage geloof bedaart. We zingen lof, oh. We volgen God van nabij, we accepteren koninkrijk training. Gods oordelen zijn als een zwaard, ze onthullen gedachtes die we hebben. Arrogantie, egoïsme, en onechtheid zijn niet verborgen. Dan alleen zie ik mijn waarheid. Beschaamt val ik voor God, onthuld. Dank en lof aan Almachtige God, die waarheid uit naar de hele mensheid. Dank en lof aan Almachtige God, we staan oog in oog met God, en in Zijn vreugde verheugen wij ons. Dank en lof aan Almachtige God. U bent heilig, u bent rechtvaardig, oh. Ik verlang in waarheid te leven, het vlees te verwerpen, herboren te worden, uw hart gerust te stellen. Dank en lof aan Almachtige God, uw oordeel heeft me waarlijk gered. Dank en lof aan Almachtige God, mijn gezindheid is veranderd. Door u, ben ik gezegend, oh, ik ben gezegend. uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’ 🎬🎵⬇ https://nl.kingdomsalvation.org/videos/praise-to-Almighty-God-mv.html #Jezus #de_kerk #God #Evangelie #bijbel #Christendom #Redding #kerkisolfej2018 #hallelujah #geloof #Jehova #Gefeliciteerd #Christian #Religie #Mooie #redder #muziek #poëzie #JezusChristus #Zingt #Holland #psalmen #Muziek_luisteren #Hymne #Gospel_muziek #kingdomsalvationnl #Gods_liefde #Christelijk_lied

Share 11 0
annahan6. Goede middag, vrienden! Ik zal een leuk liedje met je delen, ik hoop d

Goede middag, vrienden! Ik zal een leuk liedje met je delen, ik hoop dat je het leuk vindt.💖 Gospel Music 2018 ‘Mijn dierbare, wacht op me alstublieft’ De Heer is mijn leven (Muziek video) Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi. O mijn liefste, waar bent u? Mijn tranen rollen. Hoort u me huilen? U bent de Ene die me liefde geeft. U bent de Ene die om me geeft. U bent de Ene die altijd aan me denkt. U bent de Ene die mijn leven koestert. Maan, terug aan de andere kant in de lucht. Laat mijn dierbare niet te lang wachten. Vertel Hem alstublieft dat ik Hem mis. Vergeet niet mijn liefde mee te geven, mee te geven. Paren wilde ganzen vliegen ver weg. Zullen ze een boodschap van mijn dierbare meebrengen? O alstublieft, leen me je vleugels. Ik kan terugvliegen naar mijn warme thuisstad. Ik zal de zorg van mijn dierbare vergoeden. Ik wil Hem zeggen: “Wees niet triest!” Ik zal u het antwoord geven dat u bevalt. Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn. Werd ik maar snel ouder, om vrij te zijn van het dwalende en pijnlijke leven. O mijn liefste, wacht op me alstublieft. Ik zal wegvliegen van de luxe van deze wereld. Ik zal de zorg van mijn dierbare vergoeden. Ik wil Hem zeggen: “Wees niet triest!” Ik zal u het antwoord geven dat u bevalt. Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn. Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn. uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’ 🎬🎵⬇ https://nl.kingdomsalvation.org/videos/please-wait-for-me-mv.html _____________________________________ #Jezus #de_kerk #God #Evangelie #bijbel #Christendom #Redding #kerkisolfej2018 #hallelujah #geloof #Jehova #Gefeliciteerd #Christian #Religie #Mooie #redder #muziek #poëzie #JezusChristus #Zingt #Holland #psalmen #Muziek_luisteren #Hymne #Gospel_muziek #kingdomsalvationnl #Gods_liefde #Christelijk_lied

Share 12 1
annahan6. Goede middag, vrienden!Ik wil graag een mooie video van een loflied de

Goede middag, vrienden!Ik wil graag een mooie video van een loflied delen. 🎬🎤🎸💞 Christelijk liedje ‘De ware liefde van God’ Ik sta vandaag weer voor mijn God. Mijn hart heeft veel te zeggen wanneer ik Zijn beeldschone gezicht zie. Ik heb mijn dwalende verleden achter me gelaten. Zijn woorden vullen me met geluk en vreugde van Zijn genade. Gods tedere woorden bewateren me en voeden me om op te groeien. Het zijn Zijn strenge woorden die me helpen om opnieuw op te staan. God, we zingen tot u vandaag vanwege uw zegen. Wij loven u vandaag omdat u ons heeft verheven. Almachtige ware God die ons heeft liefgehad! We houden van u! Oh God! Dat doen we echt! uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’ 🎵 https://nl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-true-love-situational.html _______________________________ #Jezus #de_kerk #God #Evangelie #bijbel #Christendom #Redding #kerkisolfej2018 #hallelujah #geloof #Jehova #Gefeliciteerd #Christian #religie #mooie #redder #muziek #poëzie #JezusChristus #Zingt #Holland #psalmen #Gospelmuziek #kingdomsalvationnl #Gods_liefde #Christelijk_lied

Share 10 0
xiaonana567234aa. Nederlandse christelijke film clip ‘Is het koninkrijk der hemelen in d

Nederlandse christelijke film clip ‘Is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde?’ Veel mensen die in de Heer geloven, geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is. Is dit wel zo? Het gebed van de Heer luidt: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:9-10). In het boek Openbaring staat: “Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias.”(Openbaring 11:15). “Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. … Gods woonplaats is onder de mensen” (Openbaring 21:2-3). Dus, is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde? Meer: https://nl.kingdomsalvation.org/videos/kingdom-of-heaven.html  #Christelijk #Redding #JezusChristus #Jezus_is_aan_het kruis #Christelijke_kerk #Volledige_film #Een_goed_leven_film #Hele_Film #De_beste_christelijke_film #God_is_mijn_krach #Dutch_subtitles #Vandaag_draait_er_een_goede_film #Dutch_Christian_song #Bijbelverzen #Alles_over_GOD #Cristelijke_films_online #Christelijke_boeken #Recente_nederlandse_films #Redding #Evangelie #Kerkisolfej2018 #Bidden #Bloedmaan #JezusChristus @samenchristen.nl @__followjesus @henkroseboom @bladzeide @annemieke.demunck

Share 5 2
robert68amny. 🌸🍀🌺🌻 Almachtige God zegt: “Als leden van het menselijk ras en toeg

🌸🍀🌺🌻 Almachtige God zegt: “Als leden van het menselijk ras en toegewijde christenen, is het de verantwoordelijkheid en plicht van ons allemaal om onze geest en lichaam op te offeren voor de volbrenging van Gods opdracht, want ons hele wezen kwam van God, en het bestaat dankzij de soevereiniteit van God. Als onze geesten en lichamen niet voor Gods opdracht zijn en niet voor de rechtvaardiging van de mensheid, dan zijn onze zielen hen die als martelaren gestorven zijn voor Gods opdracht onwaardig, en te meer God, die ons alles gegeven heeft, onwaardig.” Deel meer:  https://nl.kingdomsalvation.org/God-presides-over-all-mankind.html #God #hallelujah #Jezus #geloof #Evangelie #Jehova #bidden #christendom #gebed #bijbel #hoop #Macht #kerkisolfej2018 #bloedmaan #Pinksteren #JezusChristus #leven #religie #familie #Holland #mooie #Gefeliciteerd #makker #vertrouwen #einde_van_de_wereld  @jeroenvanloon69 @het_dagelijks_woord @strijderboef93 @ceesnoordermeer  @mozaiek0318

Share 17 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});