#dyrektordsszczescia

Posts Share

jarekguc. Spend more time with your loved ones
Travel and learn about other cult

Spend more time with your loved ones Travel and learn about other cultures Give yourself selflessly Build truly strong relationships Start by getting to know yourself Develop your spirituality Help and seek help Make your dreams come true Taste the beauty of the world Read good books Find out what your value is Be closer to nature Repay with good Think positive Be patient Be here and now Smile Have courage Make your contribution See around Forgive Help Love Believe Feel Live *** #motywacja #inspiracja #mentoring #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #rada #advice #cytat #quoute #wisdom #jarekguc #relax #relaks #easy #luz #positivevibes #positivity #pozytywnie #positivemindset #positivemessage #sens #sense

Share 166 1

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 I have all the best #wishes for you in my #heart I tried to live far away - I can’t I know - here with you, is my place There is special day to say things like that - at least once in 100 years 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 Mam dla Ciebie w sercu wszystkie najlepsze #życzenia Nie mogę inaczej - próbowałem żyć daleko... Wiem, że nie potrafię... Wiem, że przy Tobie jest moje miejsce... Dzień na takie wyznania przychodzi raz na 100 lat! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 Specjalny film z życzeniami na 100 lecie odzyskania niepodległości pod linkiem w bio 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense #100latpolsko #dzienniepodleglosci #świętoniepodległości #poland #polska #11listopada

Share 50 0

🌀 Staying #positive doesn’t mean you have to be #happy all the time. It means that even on a hard days you know that there are better ones coming 🌀 #Pozytywne nastawienie nie oznacza, że jesteś cały czas #szczęśliwy ... Oznacza, że nawet w ciężkich chwilach wierzysz, że lepszy czas nadejdzie 🌀 #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense #świadomość #conciousness #concious

Share 54 1
jarekguc. 🌀
#Life is 10% of what happens to us and 90% how we #react
Our #appro

🌀 #Life is 10% of what happens to us and 90% how we #react Our #approach is everything 🌀 #Życie to 10% tego co nam się przydażył i 90% tego jak na to reagujemy. Nasze #podejście jest wszystkim 🌀 #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense #cytat #quotes #quote #cytaty

Share 42 4

🌀 #Free #soul is rare, but you know it when you see it - basically because you feel #good, very good, when you are near or with them. 🌀 #Wolna #dusza to #rzadkość , ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się #dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz #blisko #bukowski 🌀 #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense

Share 47 0

🌀 You #think what others think about you? #Nothing ! They are too busy #thinking what #others think about them 🌀 Zastanawiasz się co myślą o Tobie inni? Niewiele albo nic! Są zbyt zajęci zastanawianiem się co myślą o nich #inni 🌀 #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense #cytat #quotes #quote #cytaty

Share 66 7

🌀 The #meeting of two #personalities is like the #contact of two #chemical #substances - if there is any #reaction, both are #transformed 🌀 #Spotkanie dwóch #osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych - jeśli jest jakaś #reakcja obie się zmieniają 🌀 #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #jarekguc #relax #relaks #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense #jung #carljung 🌀

Share 48 0

Lights bring #people in Lights #invite people Lights make people wanna come Just lights Find the #lights Break the #darkness Travel like #light #Live light like light Be the light - Światła przyciągają ludzi Światła zapraszają ludzi Światła sprawiają że ludzie chcą wejść Po prostu światła Szukaj światła Rozjaśniaj #ciemność Podróżuj jak #światło Żyj lekko i świetliście Bądź #światłem - #jarekguc #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #relax #relaks #easy #naluzie #luz #positivevibes #positivity #pozytywnie #positivemindset #positiveenergy #positivemessage #purpose #meaning #sens #obserwacja #uwazność #oservation #mindfulness

Share 30 2

#Industrial & #electric #sunset - Industrialny #elektryczny #zachodslonca - Patrz w #niebo oglądaj #chmury - to najszybszy i najlepszy #sposób na #powrót na ziemię z #umysł -u z #myśle -nia do #teraźniejszość -i i #obecność -i - #Look to the #sky, #observe #clouds It is #quickest and #easiest way to #come #back from your #mind to #earth to #ground to #now to #presence & #beingness - #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #jarekguc

Share 33 1
jarekguc. It is #amazing what #doors can open if you reach out to #people with #

It is #amazing what #doors can open if you reach out to #people with #smile - To niesamowite jakie #drzwi mogą się otworzyć kiedy zaczniesz podchodzić do #ludzi z uśmiechem - #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense

Share 40 3
jarekguc. How much of that what you #carry with such an #effort is neither yours

How much of that what you #carry with such an #effort is neither yours nor needed by you? - Jak #wiele z tego co z takim trudem niesiesz ani nie jest #twoje ani nie jest ci #potrzebne ? - #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense

Share 47 3
jarekguc. #Sunrise vs #sunset
#wschódsłońca vs #zachodslonca 
Patrz w #niebo ogl

#Sunrise vs #sunset #wschódsłońca vs #zachodslonca Patrz w #niebo oglądaj chmury i słońce - to najszybszy i najlepszy sposób na powrót na ziemię z #umysł -u z #myśle -nia do #teraźniejszość -i i #obecność -i *** #Look to the #sky, #observe clouds and sun It is quickest and easiest way to #come #back from your #mind to #earth to #ground to #now to #presence & #beingness *** #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #jarekguc

Share 48 3
jarekguc. CZY NIE KAŻDY POWINIEN SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ?
LINK W BIO! OBEJRZYJ!!

CZY NIE KAŻDY POWINIEN SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ? LINK W BIO! OBEJRZYJ!! UDOSTĘPNIJ!!! Mówiłem o tym w miejscu które jest drogie mojemu sercu…w dniu totalnej zmiany sposobu działania firmy. To było jedno z moich najbardziej osobistych wystąpień w gronie bliskich mi ludzi Dlaczego nasze firmy i życie zawodowe wyglądają tak jak wyglądają? Czy możemy być szczęśliwi w pracy? Co można zmienić? Czemu warto iść w stronę firm turkusowych i samozarządzania? Słowa, głos, emocje były moje… Spotkanie to miało charakter bardzo prywatny więc nie pokazuję jego zapisu video… …w jego miejsce obrazy, które mam nadzieję, przemówią wraz ze mną Turkusowa organizacja Samozarządzanie Holakracja Nauczmy się tych słów! ••• SHOULD NOT EVERYONE THINK ABOUT THIS? LINK IN BIO! SEE IT! SHARE IT! I spoke about it in this dear to my heart place... on the day of a total change in the way the company operates. It was one of my most personal speeches to people close to me. Why our companies and working life look like they do? Can we be happy at work? What can be changed? Why it is worth going to teal companies and self-management? Words, voice, emotions were mine... The meeting was very private in nature so I do not show video recording... ...in his place there are images that I hope, speak with me Teal organisation Self-management Holacracy Let us learn those words! #motywacja #inspiracja #mentoring #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #rada #advice #wisdom #jarekguc #teal #turkusowa #positivevibes #positivity #pozytywnie #positivemindset #positivemessage #sens #sense #work #praca #company #firma #worklifebalance #why #dlaczego #pytania #happines

Share 44 2

Więcej pasji Więcej wiary Więcej miłości Więcej piękna Więcej energii Więcej inspiracji Więcej gotowości Więcej akceptacji Więcej cierpliwości Więcej wytrwałości Więcej zrozumienia Mniej narzekania ... i będzie lepiej *** More passion More faith More love More beauty More energy More inspiration More readiness More acceptance More patience More perseverance More understanding Less complaints ... and should be better *** #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense

Share 41 9

#Dwie #półkule #dwa #świat - y ? #Two #hemisphere -s two #worlds? *** I am the left hemisphere: I am a scientist, a mathematician. I like what is known. Categorise. I am accuracy, linearity, analysis, strategy, practicality and I control it. I use words, language, numbers, actions. I am realistic. I am order, logic. I know exactly who I am. /// I am the right hemisphere I am creative. I am a free spirit I am passionate, sensitive, tasty. I am the sound of laughter and the touch of warm sand. I am a movement, a vivid colour. I am a need to paint, write, and create. I am art, poetry, and the senses. I feel, receive, immersji I am all I want to be *** Jestem lewą półkulą: Jestem naukowcem, matematykiem. Lubię to co znane. Kategoryzuję. Jestem dokładnością, linearnością, analityką, strategią, praktycznością.Kontroluję. Używam słów, języka, liczb, działań . Jestem realistyczna. Jestem porządkiem, logiką. Wiem dokładnie kim jestem. /// Jestem prawą półkulą Jestem kreatywnością Jestem wolnym duchem Jestem pasją, wrażliwością, smakiem, dźwiękiem śmiechu i dotykiem ciepłego piasku. Jestem ruchem, żywymi kolorami. Jestem potrzebą malowania, pisania, tworzenia. Jestem sztuką, poezją, zmysłami Czuję, odbieram, przenikam Jestem wszystkim czym chcę być #just #simple #poprostu #proste #prosto #motywacja #inspiracja #szczescie #motivation #inspiration #chiefhappinessofficer #dyrektordsszczescia #wisdom #easy #jarekguc #positivevibes #positivity #pozytywnie #sens #sense

Share 33 1