(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
o_prici_i_pricanju. Znate onaj osećaj kada vam ponestane inspiracije za čitanje, pa posegn

Znate onaj osećaj kada vam ponestane inspiracije za čitanje, pa posegnete za računarom i na internetu potražite neki od lista knjiga koje trebate pročitati do 20te, 30te, do kraja života, pa hiljadu i jednu varijantu liste klasika koje, ako spadate u one koji čitaju, ne smete nikako propustiti a da ne pročitate... Za sve te liste i predloge bi vam trebalo ne samo jedan već jedno 2 do 3 života... . Ukoliko vas ovako nešto zanima i voleli biste da probate, predlažem vam listu po vašoj želji i meri potražite na Goodreads-u ili List Challenges-u, ne sumnjam da ćete tamo naći nešto što možete iskoristi kao neki čitalački izazov, ili makar samo da proverite koliko ste naslova do sada precrtali 😄 . Međutim, ukoliko tako nešto želite da potražite što uključuje domaće autore, bićete u problemu... Možda naiđete na neki članak na sajtovima pojedinih novina, više kao neku preporuku šta čitati ovog leta, ali ako želite neki duži spisak knjiga koje obavezno morate pročitati - takvih nema (ili ih ja nisam uspela pronaći, a verujte mi, tražila sam na sve moguće načine). . U svom tom istraživanju jesam naišla na jedan spisak od 20 naslova srpskih pisaca za koje svako treba da zna, a još bi bilo bolje - pročita 😄 Naslovi su: 🔹 Na Drini ćuprija 🔹Seobe 🔹Sa pašnjaka do naučenjaka 🔹Derviš i smrt 🔹Nečista krv 🔹Bašta, pepeo/Rani jadi/Peščanik 🔹Upotreba čoveka 🔹Vreme čuda 🔹Kad su cvetale tikve 🔹Koreni 🔹Predeo slikan čajem 🔹Sitničarnica "Kod srećne ruke" 🔹Pisma iz Norveške 🔹Mamac 🔹Ubistvo s predumišljajem 🔹U potpalublju 🔹Ruski prozor 🔹Glasovi u vetru 🔹Fama o biciklistima 🔹Ono što oduvek želiš . Za sve one kojima je potreban kratak opis, možete ga potražiti na linku koji se nalazi u opisu profila 😉 . Evo, iz čiste radoznalosti... Koliko od ovih naslova se pročitali ili imate među svojim knjigama? . #nadrinićuprija #seobe #sapašnjakadonaučenjaka #dervišismrt #nečistakrv #baštapepeo #ranijadi #upotrebačoveka #vremečuda #kadsucvetaletikve #koreni #predeoslikančajem #sitničarnicakodsrećneruke #pismaiznorveške #mamac #ubistvospredumišljajem #upotpalublju #ruskiprozor #glasoviuvetru #famaobiciklistima #onoštooduvekželiš

Share 125 17

Kad je napolju hladno, najljepše je prvoditi vrijeme uz čaj i knjigu u toplom domu. #tee #bookstagram #book #upotrebačoveka #aleksandartisma

Share 24 0

Skoro nisam procitala knjigu domaćeg autora koja mi se toliko dopala (ne računam Mešu S.). •Koja knjiga je na vas ostavila utisak u poslednje vreme? ___________________________________ Isprepleten život, rat, posledice rata, ljudi, razne ljudske pobude i potrebe. Ali na koncu obradjuje upotrebu čoveka u službu nekoga ili neke ideje, manipulisanje čovekom zbog razlicitih ciljeva. ___________________________________ #upotrebačoveka #aleksandartišma #havijerareading

Share 112 8
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Author of "The Book of Blam", "The Use of Man", and "Kapo" - his great Holocaust Trilogy (the first two are set in Novi Sad) - lived most of his life in this building, known as Merkur or Tanurdžić's Palace. #aleksandartišma #novisad #újvidék #tanurdžićevapalata #đorđetabaković #knjigaoblamu #thebookofblam #upotrebačoveka #theuseofman #wwii #centraleuropeanliterature #holocaustliterature

Share 7 0