(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

संपूर्ण जगाला तुझ्या रूपाचा रंग दिला देवा...जगण्याला प्रेमाचा तुझा हा सुगंध दिला देवा... _________________________ Picture credit : Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #maharashtra_click #mumbai #mumbaistagram #maharashtra_igers #maharashtra_majha #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 690 3

प्रथम तुला वंदितो कृपाळा... गजानना...गणराया... ❤● लालबाग चा राजा ●❤ मुंबई गणेशोत्सव सोहळा __________________________ Picture credit : unknown ( DM us for credit ) Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #ganeshfestival #gujaratifood #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #maharashtra_click #mumbaiganpati #maharashtra_igers #mumbaiindians #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 1595 22

संपूर्ण जगाला तुझ्या रूपाचा रंग दिला देवा...जगण्याला प्रेमाचा तुझा हा सुगंध दिला देवा... __________________________ Murtikar : @rahul_kala_kendra Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 2227 35

ही समींदराची लाट... देवा पाहते तुमची वाट... __________________________ Picture credit : unknown ( DM us for credit ) Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #girgaonshobhayatra2019 #ganpatipule #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganpatifestival #ganpatibappa #mumbai_ig #maharashtra_click #mumbaiganpati #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 1280 7
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

❤● नालासोपारा चा ईच्छापूर्ति ●❤ मुंबई माघी गणेशोत्सव 2018... __________________________ Picture credit : unknwon ( DM us for credit ) Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #ganpatifestival #gujaratifood #ganpatibappa #mumbai_ig #maharashtra_click #mumbaiganpati #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maratha #maharashtra #maharashtra_clickers #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 2042 19

ही समींदराची लाट.. देवा पाहते तुमची वाट... ढोल - ताशाच्या ह्या गजरात... देव निघाले थाटामाटात... __________________________ Picture credit : @pankaj_narshana Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #mumbaistagram #mumbai #maharashtra_majha #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 3255 29

जिथे तिथे रूप तुझ दिसु लागंल देवा तुझ्या नामाचा र वेड लागंल... __________________________ Picture credit : @pratik_kanekar_18 Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganpatibappamorya #ganpatibappamorya #ganesha #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganpatibappa #ganpatifestival #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 1408 16

संपूर्ण जगाला तुझ्या रूपाचा रंग दिला देवा... श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती मंडळ _________________________ Picture credit : @pranav.parad143 Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #girgaonshobhayatra2019 #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #mumbai #mumbaistagram #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maratha #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_clickers #vakratundmorya #teamshreeart

Share 1884 16

ढोल ताशाच्या ह्या गजरात... देव निघाले थाटामाटात... _________________________ Picture credit : @_rhythmbhavsar_ Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbai #maharashtra_click #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maratha #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 1590 10

ही समींदराची लाट... देवा पाहते तुमची वाट... ढोल - ताशाच्या ह्या गजरात... देव निघाले थाटामाटात.. __________________________ Picture credit : @sandeepadatiya Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya _________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #girgaonshobhayatra2019 #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 3364 32

❤● मानाचा दूसरा गणपती ●❤ श्री तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ __________________________ Picture credit : @pranav.parad143 Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganpatibappa #mumbaiganpati #mumbai_ig #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #marathi #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 2231 15

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे... तुझी च सेवा करू काय जाणे.. __________________________ Picture credit : unknown ( DM us for credit ) Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maratha #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 2494 25
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ही समींदरा ची लाट.. देवा पाहते तुमची वाट... ढोल - ताशाच्या ह्या गजरात.. देव निघाले थाटामाटात.. _________________________ Picture credit : unknown ( DM us for credit ) Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya _________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #mumbai_diaries #maratha #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 2819 28

पुण्याचे ग्रामदैवत आणि मानाचा पहिला गणपती श्री कसबा गणपती _________________________ Picture credit : unknown ( DM us for credit ) Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganpatifestival #ganpatibappa #mumbai_ig #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maratha #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 1971 12

ध ग्रेट भेट... ❤● मुंबई चा राजा ( गणेशगल्ली ) आणि 1st सुतारगल्ली चा बाप्पाराजा ●❤ मुंबई गणेशोत्सव सोहळा __________________________ Picture credit : @mp_clicks_ Follow us : @vakratund_morya_ use hastag : #vakratundmorya #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbaiganpati #mumbai_ig #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #missyoubappa #maharashtra_majha #marathi #maratha #mumbaiindians #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 988 7

संपूर्ण जगाला तुझ्या रूपाचा रंग दिला देवा...जगण्याला प्रेमाचा तुझा हा सुगंध दिला देवा... __________________________ Picture credit : @_n_k_clicks Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #maratha #maharashtra #mumbaiindians #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 1874 17

सर्व गणेश भक्तांना संकष्टी चतुर्थी चा हार्दिक शुभेच्छा.. श्री दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर, पुणे __________________________ Picture credit : @kedar2194 Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganpatibappamorya #ganesha #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #ganesh #gujjucartoon #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #mumbai #maharashtra_igers #missyoubappa #maharashtra_majha #marathi #maratha #maharashtra #maharashtra_clickers #mumbai_igers #maharashtra_desha #vakratundmorya #teamshreeart

Share 2045 17

#favouritepost @vakratund_morya_ गृप 20000 सभ्य ची सदस्यता पूर्ण करीत आहे.. तमाम सदस्यांचे मनापासून धन्यवाद 🙏🙏🙏🙏🙏 __________________________ Picture credit : @_rhythmbhavsar_ Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #ganesha #ganpatibappamorya #ganpati #gujarat #ganpatipule #gujaratifood #ganpatifestival #gujjucartoon #ganesh #ganeshfestival #ganpatibappa #mumbai_ig #mumbaiganpati #maharashtra_click #maharashtra_igers #instalike #instagramm #instagram #instagramer #india #itzmumbai #indian #india_clicks #shubhugraphy_ #vakratundmorya #teamshreeart

Share 2235 10