• Posts
  • Followers
  • Following
  • Share

❤● महाविसर्जन सोहळा - तुळशीवाडी चा महाराजा ( 2018 ) ●❤ 😍|| भव्य विसर्जन सोहळा ||😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.... __________________________ Picture credit : @yourworldmylens Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya ______________________ #marathibride #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #maharashtra #mumbai #maharashtra_clickers #marathiquotes #marathimeme #marathi_status_ #ganpatibappamorya_ #ganpati #ganpatifestival #ganpatibappa #ganpatiphotography #lalbaughcharaja #lalbaughcharaja2018 #marathimotivational #visarjan #visarjan2k18 #visarjanday #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1024 12

❤● महाविसर्जन मिरवणुक - चिंचपोकळी चा चिंतामणी ( 2018 ) ●❤ 😍|| भव्य विसर्जन सोहळा ||😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.... _________________________ Picture credit : @aaradhya_photography Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya ______________________ #marathibride #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #maharashtra #mumbai #maharashtra_clickers #marathiquotes #marathimeme #marathi_status_ #ganpatibappamorya_ #ganpati #ganpatifestival #ganpatibappa #ganpatiphotography #lalbaughcharaja #lalbaughcharaja2018 #marathimotivational #visarjan #visarjan2k18 #visarjanday #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1320 20

❤● हेची दान देगा देवा..... तुझ्या विसर न व्हावा.... ●❤ 😍|| महाविसर्जन सोहळा - कालबादेवी चा गणराज ( 2018 ) ||😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.... __________________________ Picture credit : @sai_vavhal Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya ______________________ #marathibride #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #maharashtra #mumbai #maharashtra_clickers #marathiquotes #marathimeme #marathi_status_ #ganpatibappamorya_ #ganpati #ganpatifestival #ganpatibappa #ganpatiphotography #lalbaughcharaja #lalbaughcharaja2018 #marathimotivational #visarjan #visarjan2k18 #visarjanday #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 2064 19
vakratund_morya_. ❤● महाराजेशाही सोहळा - मुंबई चा सम्राट ( 2018 ) ●❤
😍|| भव्य राजेशाही

❤● महाराजेशाही सोहळा - मुंबई चा सम्राट ( 2018 ) ●❤ 😍|| भव्य राजेशाही सोहळा ||😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.... __________________________ Picture credit : @gauvyk Follow us : Use hastag : #vakratundmorya ______________________ #marathibride #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #maharashtra #mumbai #maharashtra_clickers #marathiquotes #marathimeme #marathi_status_ #ganpatibappamorya_ #ganpati #ganpatifestival #ganpatibappa #ganpatiphotography #lalbaughcharaja #lalbaughcharaja2018 #marathimotivational #visarjan #visarjan2k18 #visarjanday #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1118 13

❤● श्रीमंत दगडुशेठ हलवाई गणपती मंदिर, पूणे ●❤ पुणे सार्वजनिक गणेशोत्सव 2018... _________________________ Picture credit : @jayeshrajputrathod Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya ______________________ #marathibride #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #maharashtra #mumbai #maharashtra_clickers #marathiquotes #marathimeme #marathi_status_ #ganpatibappamorya_ #ganpati #ganpatifestival #ganpatibappa #ganpatiphotography #lalbaughcharaja #lalbaughcharaja2018 #marathimotivational #visarjan #visarjan2k18 #visarjanday #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1616 15

❤|| महाविसर्जन सोहळा - कामठीपुरा चा चिंतामणी ( 2018 ) ||❤ 😍● भव्य विसर्जन सोहळा ●😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.... __________________________ Picture credit : @sanketsjoshi Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya _________________________ #marathibride #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #maharashtra #mumbai #maharashtra_clickers #marathiquotes #marathimeme #marathi_status_ #ganpatibappamorya_ #ganpati #ganpatifestival #ganpatibappa #ganpatiphotography #lalbaughcharaja #lalbaughcharaja2018 #marathimotivational #visarjan #visarjan2k18 #visarjanday #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 605 2

❤|| पालखी निघाली राजाची...... ह्या गणेश नगरात...... ||❤ 😍● महाविसर्जन सोहळा - लालबाग चा राजा ( 2018 ) ●😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.... ______________________ Picture credit : @satish_nayi_photography Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya ______________________ #marathibride #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #maharashtra #mumbai #maharashtra_clickers #marathiquotes #marathimeme #marathi_status_ #ganpatibappamorya_ #ganpati #ganpatifestival #ganpatibappa #ganpatiphotography #lalbaughcharaja #lalbaughcharaja2018 #marathimotivational #visarjan #visarjan2k18 #visarjanday #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1487 21

😍|| महाआगमन सोहळा - गोड गणपती ( श्री अखिल चंदनवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ - 2018 ) ||😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018 ...... __________________________ Picture credit : @halkat_photographer_ Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya _________________________ #ganpatibappamorya_ #mumbai_ig #marathibride #mumbaiganpati #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #mumbai #marathiquotes #marathi_status_ #marathimeme #maharashtra #marathibride #maharashtra_clickers #marathi_status_ #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 2054 14

❤|| जिथे तिथे रूप तुझ दिसु लागंल. ... देवा तुझ्या नामाचा र वेड लागंल. ...||❤ 😍● महाआगमन सोहळा - स्लेटर रोड चा राजा ( 2018 ) ●😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.. __________________________ Picture credit : @omii1233 Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatibappamorya_ #mumbai_ig #marathibride #mumbaiganpati #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #mumbai #marathiquotes #marathi_status_ #marathimeme #maharashtra #marathibride #maharashtra_clickers #marathi_status_ #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1284 8

❤|| जिथे तिथे रूप तुझ दिसु लागंल. ... देवा तुझ्या नामाचा र वेड लागंल. ...||❤ 😍● कुलाब्या चा राजा ण #ganpatibappamorya_ #mumbai_ig #marathibride #mumbaiganpati #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #mumbai #marathiquotes #marathi_status_ #marathimeme #maharashtra #marathibride #maharashtra_clickers #marathi_status_ #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1274 18

❤|| महाआगमन सोहळा - मुंबादेवी चा राजा ( 2018 ) ||❤ 😍● भव्य आगमन सोहळा ●😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.... __________________________ Picture credit : @gauvyk Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya ___________________________ #ganpatibappamorya_ #mumbai_ig #marathibride #mumbaiganpati #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #mumbai #marathiquotes #marathi_status_ #marathimeme #maharashtra #marathibride #maharashtra_clickers #marathi_status_ #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1197 8

❤● महाआगमन सोहळा - मुंबई चा महाराजा ( 2018 ) ●❤ 😍||भव्य आगमन सोहळा ||😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018... _________________________ Picture credit : @_itz_omiee Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #aagmansohala #aaibhavaniMaharashtra #aagmanadhish #aagman #aagman2018 #ganpatiphotography #ganpatifestival #ganpatibappamorya #ganpati #ganpatibappamorya_ #mumbai_ig #marathibride #mumbaiganpati #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #mumbai #marathiquotes #marathi_status_ #marathimeme #maharashtra #marathibride #maharashtra_clickers #marathi_status_ #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1412 10

❤● ही समींदरा ची लाट देवा पाहते तुमची वाट.....●❤ 😍|| महाविसर्जन सोहळा - लालबागचा राजा ( 2018 ) ●😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018... __________________________ Picture credit : @pakausphotography Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #aagmansohala #aaibhavaniMaharashtra #aagmanadhish #aagman #aagman2018 #ganpatiphotography #ganpatifestival #ganpatibappamorya #ganpati #ganpatibappamorya_ #mumbai_ig #marathibride #mumbaiganpati #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #mumbai #marathiquotes #marathi_status_ #marathimeme #maharashtra #marathibride #maharashtra_clickers #marathi_status_ #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 2082 17

❤|| जिथे तिथे रूप तुझ दिसु लागंल. ... देवा तुझ्या नामाचा र वेड लागंल. ...||❤ 😍● महाआगमन सोहळा - गोड गणपति ( 2018 ) ●😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018... _________________________ Picture credit : unknown ( DM us for credit ) Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #aagmansohala #aaibhavaniMaharashtra #aagmanadhish #aagman #aagman2018 #ganpatiphotography #ganpatifestival #ganpatibappamorya #ganpati #ganpatibappamorya_ #mumbai_ig #marathibride #mumbaiganpati #mumbaiganpati #mumbai_uncensored #mumbai #marathiquotes #marathi_status_ #marathimeme #maharashtra #marathibride #maharashtra_clickers #marathi_status_ #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1633 17
vakratund_morya_. ❤|| सब सुख लहे तुम्हारी सरना....
तुम रक्षक काहुको डरना..... ||❤
😍● मह

❤|| सब सुख लहे तुम्हारी सरना.... तुम रक्षक काहुको डरना..... ||❤ 😍● महाविसर्जन सोहळा - काळाचौकी चा महागणपति ( 2018 ) ●😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018..... __________________________ Picture credit : @gauvyk Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________ #ganpatifestival #ganpatiphotography #ganpativisarjan #ganpatibappamorya #ganpati #ganpatibappamorya_ #marathibride #mumbai_ig #mumbaiganpati #mumbainavratriutsav #mumbai_uncensored #mumbai #maharashtra_igers #maharashtra_majha #marathi #maharashtra #maharashtra_clickers #marathiquotes #vakratundmorya #tardeocharaja #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 1206 11

❤|| राजेशाही मेरे राजे की.... मेरे मोरेश्वर....मेरे मोरया की ||❤ 😍● भव्य विसर्जन सोहळा ●😍 मुंबईे गणेशोत्सव 2018.... __________________________ Picture credit : @parag_hatim_photography_ Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya __________________________

Share 1106 6

.................

Share 930 8

❤|| बोल बोल बोल बोल. ....... काळाचौकी चा महागणपति चा विजय असो..... ||❤ 😍● महाआगमन सोहळा - काळाचौकी चा महागणपति ( 2018 ) ●😍 मुंबई गणेशोत्सव 2018.... __________________________ Picture credit : @_hey_bitch_i_am_star_ Follow us : @vakratund_morya_ Use hastag : #vakratundmorya #teamshreeart #theteamofvakratundmorya

Share 936 9